Auteursrecht verhaal Orgelzolders veilig gesteld

Het auteursrecht van het verhaal over de Orgelzolders is officieel neergelegd bij Anja Matser, auteur van het boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Zij geeft het gebruiksrecht aan de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) voor rondleidingen en exposities in de Breepleinkerk, ‘zodat het verhaal over de onderduikers op de Orgelzolders door de SOR en haar medewerkers doorverteld, getoond en geciteerd kan worden’ (einde citaat).

Dit betekent dat anderen binnen en buiten de kerk uitsluitend het verhaal kunnen vertellen en rondleidingen verzorgen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anja Matser.