Privacy verklaring

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, gevestigd p/a Herman Bielingplein 27 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam
p/a Herman Bielingplein 27
3059TV ROTTERDAM
www.orgelzolders.nl
Info@orgelzolders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bankrekeningnummer
  • E-mailadres
  • NAW gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Gegevens ten behoeve van rondleidingen en voor het versturen van bestelde artikelen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Bestelde goederen te verzenden

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens aan derden
De website wordt gehost door D-hosting. D-hosting slaat de ingevulde gegevens in het contactformulier op in haar database.
We maken voor het versturen van e-nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
We maken gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar voor verwerken van uw persoonsgegevens sturen naar info@orgelzolders.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via orgelzolders.nl.