Welkom op de Orgelzolders

In de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim: op de twee zolders schuin boven het orgel zaten drie Joodse echtparen ondergedoken. Wat begon als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, werd een onderduik van drie jaar. Het verhaal van de Breepleinkerk is een verhaal van moed, hoop en vertrouwen, een verhaal vol wonderen… zo werd er een kerngezonde baby geboren en tijdens een razzia, drie weken voor de bevrijding, werden de onderduikers niet gevonden.
Benieuwd naar het verhaal? Lees het boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk, geschreven door Anja Matser.

Een van de twee zolders naast het orgel in de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid waar de zeven hoofdpersonen van dit grimmige sprookje tijdens de Tweede Wereldoorlog jarenlang moesten verblijven.
Logo

Wonderbaarlijk verhaal over Het Achterhuis van Rotterdam bij MAX

Hilversum, 23 november – Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten drie Joodse Rotterdamse echtparen jarenlang in de Breepleinkerk ondergedoken. Een bijzonder verhaal over moed, hoop en vertrouwen dat jarenlang vergeten werd. Nu wordt het verhaal verteld in de documentaire Het Achterhuis van Rotterdam, die te zien is op woensdag 14 december om 20.35 uur bij MAX op NPO 2.


De Breepleinkerk in Rotterdam | © MAX

De orgelzolders van de Breepleinkerk blijken jarenlang het decor van een onwaarschijnlijk scenario te zijn geweest. In de kerk, vlakbij het Feyenoord stadion, zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog op twee piepkleine, kale zolderruimtes zonder daglicht drie Rotterdamse Joodse echtparen ondergedoken. Dankzij de bescherming van de dominee, de koster en enkele kerkleden wisten de onderduikers de oorlog te overleven. In de documentaire Het Achterhuis van Rotterdam wordt dit bijzondere verhaal voor het eerst verteld aan de hand van unieke dagboekfragmenten en brieven van de onderduikers.

Maar net geheim gebleven
Wat begon als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, werd een zware onderduik van drie jaar in barre omstandigheden. Dit bleef voor de meesten, ook na de oorlog, een groot geheim. Het verhaal wordt nog wonderbaarlijker wanneer er een kengezonde baby tijdens de hongerwinter van 1944 geboren wordt. Vlak voor de bevrijding vallen Duitsers de kerk binnen. Tijdens deze inval blijven de onderduikers nipt onontdekt. De koster wordt wel gearresteerd, maar zwijgt over de verscholen families. Zo weten ze de oorlog te overleven. Na de oorlog raakt de onderduikplek in de vergetelheid. Rotterdam is bezig met de wederopbouw van de stad en richt de blik op de toekomst. Ook in de kerk wordt niet meer gesproken over die moeilijke oorlogsjaren. Pas in 2006 worden de orgelzolders herontdekt.

Anja Matser, predikant en auteur van De Orgelzolders, Onderduikers in de Rotterdamse Bleepleinkerk: Juist in deze tijd waar het uitsluiten van mensen vanwege hun huidskleur of hun godsdienst of wat dan ook normaal lijkt te worden, moet dit verhaal blijven klinken. We leren ervan wat moed en volharding teweeg kunnen brengen. We beseffen dan dat mensen de kracht kunnen hebben elkaar te vertrouwen in de aller moeilijkste en gevaarlijkste omstandigheden waar verraad steeds op de loer lag. Heldendom dat ons kan en moet inspireren.

Het Achterhuis van Rotterdam
Woensdag 14 december
Om 20.35 uur bij MAX op NPO 2

Orgelzolders zoekt nieuwe webmaster 

De webmaster van de Orgelzolders, Liedia van de Mortel, gaat stoppen met haar vrijwilligerswerk voor de stichting. 

In het jaar dat Liedia onze website heeft beheerd en draaiende gehouden, én de Facebook-pagina heeft gevoed, is duidelijk geworden dat de stichting niet buiten zo’n professional kan. Liedia heeft de website sterk verbeterd met privacy beleid en cookie-instellingen, het mogelijk maken van online betalingen, etc. 

Wij zijn op zoek naar een opvolger (m/v).

De webmaster maakt deel uit van het team communicatie, dat gemiddeld één keer per maand vergadert. Het up-to-date houden van de site en de Facebook-pagina vergt maximaal acht uur per week.

Heeft u affiniteit met het werk van de Orgelzolders en wilt u toetreden tot haar groep vrijwilligers? Schijf dan een mail aan de coördinator via: info@orgelzolders.nl.

Laat ons weten: uw naam, adres en telefoonnummer, uw leeftijd en uw ervaring met het onderhouden van websites.

Organ attics is looking for a new webmaster

The webmaster for the Organ Attics website, Liedia van de Mortel, has decided to stop her volunteer work for the foundation. 

In the year that Liedia has maintained and kept our website up and running and fed the Facebook page, we realise that the foundation cannot do without such a professional. Liedia has substantially enhanced the website with privacy policy and cookie settings, made it possible for our customers to pay online, etc.

We are looking for a successor (man or woman).

The webmaster is a member of the communication team, which meets once a month on average. Keeping the site and Facebook page up-to-date takes a maximum of  eight hours a week.

Do you have an affinity with the work of the Organ Attics Foundation, are technically qualified and would like to join its group of volunteers? Then please send an email to the coordinator at: info@orgelzolders.nl.

Let us know your name, address and telephone number, your age, and your experience with maintaining websites.

Rondleidingen najaar 2022

Van harte welkom
…bij de laatste rondleiding van dit jaar voor geïnteresseerden in de Orgelzolders. Deze vindt plaats op zaterdag 3 december 2022, aanvang 11.00 uur. 
U kunt boeken via het menu rondleidingen.
Entree 10 euro per persoon.

De rondleidingen over de Orgelzolders in de Breepleinkerk Rotterdam-Zuid gaan in september weer van start. 
De rondleidingen kennen een vast patroon. Na het welkom vertelt de gids het verhaal van de drie Joodse echtparen die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan duizend dagen verborgen leefden hoog in de Breepleinkerk, achter het orgel. De gezinnen van de koster en de dominee zorgden voor hen, bijgestaan door veel anderen. Alle betrokkenen overleefden de oorlog.

De ladder op
Onder begeleiding van de assistent-gidsen volgt na het verhaal een wandeling door en om de kerk, inclusief het beklimmen van de ladder naar een van de zolders (voor wie goed ter been is). 

Voor schoolklassen en groepen studenten
Voor schoolklassen en groepen studenten zijn enkele ochtenden gereserveerd.  
De gids-van-dienst kiest het aanvangstijdstip in overleg met de docent of de schoolleider. 
Reserveren via deze link: https://orgelzolders.nl/onderwijsinstellingen-kunnen-als-volgt-boeken/

Voor individuele geïnteresseerden
Daarnaast zijn de zolders op de eerste zaterdag van iedere maand open voor het brede publiek. Aanvang rondleiding 11.00 uur.
Maximaal kunnen 30 personen hieraan deelnemen. 
Reserveren via deze link: https://orgelzolders.nl/aanmelden-bezoekers/

Voor groepen vanaf tien personen
Groepen vanaf tien personen zijn ook welkom buiten de genoemde eerste zaterdag van de maand. Rondleidingen voor hen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (assistent-)gidsen en de Breepleinkerk. 
Onze coördinator onderzoekt graag met u de mogelijkheden (e-mail: info@orgelzolders.nl).

Entree
Scholen voor basisonderwijs betalen 45 euro voor 30 leerlingen en een of meer begeleiders. 
Betaling via een bankoverschrijving of bij binnenkomst in de Breepleinkerk met een pinpas.
Scholen voor middelbaar en hoger onderwijs betalen 75 euro voor 30 studenten en een begeleider. 
Betaling via een bankoverschrijving of bij binnenkomst in de Breepleinkerk met een pinpas.
De overige bezoekers betalen 10 euro per persoon bij binnenkomst in de kerk met een pinpas. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Tot ziens op de Orgelzolders!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Orgelzolders? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.