Welkom op de Orgelzolders

In de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim: op de twee zolders schuin boven het orgel zaten drie Joodse echtparen ondergedoken. Wat begon als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, werd een onderduik van drie jaar. Het verhaal van de Breepleinkerk is een verhaal van moed, hoop en vertrouwen, een verhaal vol wonderen… zo werd er een kerngezonde baby geboren en tijdens een razzia, drie weken voor de bevrijding, werden de onderduikers niet gevonden.
Benieuwd naar het verhaal? Lees het boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk, geschreven door Anja Matser.

Reddingsactie Orgelzolders via petities.nl

Rotterdam, 3 maart 2021

Om de Orgelzolders te redden, is er op petities.nl een actie gestart onder het motto Behoud Schuilplaats Orgelzolders voor een waakzaam en weerbaar Rotterdam. De initiatiefnemer is de stichting Schuilplaats Orgelzolders. Zij richt haar petitie aan de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid die de kerk heeft verkocht aan de Levend Woord Gemeente.


Door de verkoop is het onzeker geworden of de educatieve en museale activiteiten van de Orgelzolders kunnen voortbestaan. De ondertekenaars van de petitie verzoeken de PGRZ ervoor te zorgen dat er een einde aan die onzekerheid komt en dat de Orgelzolders een eigen plaats en toekomst krijgen. Dan kunnen de zolders beter en veiliger toegankelijk gemaakt worden voor bezoekers, en krijgen ze de status van een professioneel opgezet en geëxploiteerd museum met bezoekerscentrum. Diverse fondsen hebben inmiddels toegezegd de noodzakelijke werkzaamheden financieel mogelijk te maken.

Dit is de link naar de petitie:
https://petities.nl/petitions/behoud-schuilplaats-orgelzolders-voor-een-waakzaam-en-weerbaar-rotterdam?locale=nl

Voortbestaan Orgelzolders aan zijden draad

Rotterdam, 18 februari 2021
Binnenkort beslist de rechtbank Rotterdam of de verkoop van de Breepleinkerk in het zuidelijke deel van de stad moet worden teruggedraaid. De uitspraak is van levensbelang voor het behoud van de Orgelzolders in die kerk.

De eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, heeft het gebouw in zijn geheel verkocht aan de Levend Woord Gemeente. Tegen die verkoop hebben twee stichtingen ─ Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en Vrienden van de Breepleinkerk ─ plus tientallen gemeenteleden bezwaar gemaakt, omdat er geen voorzieningen zijn getroffen voor het voortbestaan van de Orgelzolders of voor de Vrienden van de Breepleinkerk. Dit ondanks herhaalde toezeggingen dat dit wél zou gebeuren.

Zonder echt overleg

Met de nieuwe eigenaar van de kerk, de Levend Woord Gemeente, heeft er evenmin substantieel overleg plaatsgevonden over het gebruik van de ruimtes en de toegankelijkheid van de zolders. Daarom is het nu onzeker of de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam de rondleidingen kan blijven aanbieden en of de zolders in de toekomst nog wel te bezoeken zijn. Dat zal met name duizenden schoolkinderen treffen, want de Orgelzolders zijn een favoriet doel voor aanschouwelijk onderwijs.

(Overigens zijn de zolders momenteel gesloten in verband met de coronamaatregelen.)

Oplossing voorhanden

Maar een oplossing, die al ruim vier jaar op de plank ligt, kan uitkomst bieden. Stadsherstel heeft zich in 2017 bereid verklaard om de kerk in haar geheel te kopen en het omvangrijke achterstallig onderhoud voor haar rekening te nemen. De genoemde stichtingen hebben een plan opgesteld waarbij aan alle partijen tegemoet wordt gekomen. De Levend Woord Gemeente kan de kerk voor haar diensten blijven huren, en de Vrienden van de Breepleinkerk kunnen hun zangdiensten en concerten voortzetten.

Professioneel museum

Van groot belang is dat de stichting Schuilplaats Orgelzolders in dit plan de restauratie van de onderduikverblijven kan uitvoeren. Daardoor worden de zolders niet alleen beter en veiliger toegankelijk voor bezoekers, maar ze krijgen ook de status van een professioneel opgezet en geëxploiteerd museum met bezoekerscentrum. Diverse fondsen hebben inmiddels toegezegd de noodzakelijke werkzaamheden financieel mogelijk te maken.

Achterhuis van Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb heeft de Orgelzolders keer op keer ‘het Achterhuis van Rotterdam’ genoemd, eraan toevoegend dat dit wonderlijke verhaal van moed, vertrouwen en tolerantie aan nieuwe generaties moet worden doorverteld.

Het woord is nu aan de rechtbank.

Rondleidingen stopgezet

De rondleidingen met een bezoek aan de Orgelzolders in de Breepleinkerk in Rotterdam zijn voorlopig stopgezet. Ze worden hervat zodra de situatie rond het coronavirus dat mogelijk maakt.
Wilt u daarover een bericht ontvangen? Vul dan het formulier op de pagina Rondleidingen in.
Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting Schuilplaats Orgelzolders

Historische foto Orgelzolders

Wie durft dit aan?

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam zoekt gidsen (v/m)

  • Wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Joodse gezinnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdoken in de Breepleinkerk in Rotterdam? En in de motieven van hun helpers?
  • Vind jij het van belang dat dit verhaal van de Orgelzolders verteld blijft worden?
  • Ben je van mening dat vervolging en discriminatie nooit meer mogen voorkomen? En dat vooral ook schoolkinderen en andere jonge mensen zich die overtuiging eigen moeten maken?
  • Durf je het aan gids te worden bij de Orgelzolders en jong en oud rond te leiden terwijl je enthousiast het verhaal vertelt en vragen beantwoordt?
  • En vind je het van nul belang dat je daarvoor geen vergoeding krijgt?

Dan hoef je nu nog maar één ding te doen: schrijf een e-mail naar info@orgelzolders.nl
Vermeld daarin:

  • je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer
  • studierichting/beroep
  • en we willen ook graag weten of je de Engelse taal beheerst omdat er soms Engelstalige bezoekers komen.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Alvast bedankt voor je durf.

Dilia van der Heem
Coördinator Orgelzolders

The Organ Attics Engelstalige versie van het boek

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Nederland is het boek over de Joodse onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk in het Engels vertaald. In The Organ Attics vertelt auteur Anja Matser het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van de zes volwassenen en een tijdens de onderduik geboren baby, die zich daar jaren schuilhielden. Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, schreef het voorwoord.

Zowel The Organ Attics (€ 10) als het oorspronkelijke boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk (€ 18,95) is te bestellen via deze website. Ga daarvoor naar de pagina De boeken over de Orgelzolders.

The Organ Attics

Boek Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk