Welkom op de Orgelzolders

In de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim: op de twee zolders schuin boven het orgel zaten drie Joodse echtparen ondergedoken. Wat begon als een tijdelijk onderkomen voor zes weken, werd een onderduik van drie jaar. Het verhaal van de Breepleinkerk is een verhaal van moed, hoop en vertrouwen, een verhaal vol wonderen… zo werd er een kerngezonde baby geboren en tijdens een razzia, drie weken voor de bevrijding, werden de onderduikers niet gevonden.
Benieuwd naar het verhaal? Lees het boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk, geschreven door Anja Matser.

Stand van zaken Orgelzolders

Rotterdam, 13 december 2021

Beste lezers,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de gerechtelijke procedures die onze stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) heeft aangespannen tegen de verkoop van de Breepleinkerk door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) aan de Levend Woord Gemeente. Die procedures doen we samen met de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders en een aantal gemeenteleden.

Beroep afgewezen
Op 15 oktober 2021 hebben wij beroep ingesteld tegen de uitspraak van 17 september 2021  van het Classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland in de provincie Zuid-Holland. Het Classicaal college heeft ons niet-ontvankelijk verklaard omdat wij geen kerkelijke taken zouden uitvoeren. Maar dat doen we wél. Wij spannen ons al jaren in om de Breepleinkerk te behouden. Dat doen we onder meer door het organiseren van ‘Zingen-maakt-blij-diensten’, orgelconcerten en museale activiteiten rond de bijzondere geschiedenis van de orgelzolders. Dat zijn wel degelijk kerkelijke taken en daarom zijn wij in beroep gegaan bij het Generaal (landelijke) College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Onze opponenten hebben tot 16 december 2021 de tijd om hierop te reageren.

Erfenis
Een kwalitatief gewaarborgde voortzetting van het werk van de SOR zou toch zeker het belang moeten zijn voor de PGRZ. Het bestaan van de Orgelzolders is een erfenis van haar traditie, van de historische inzet voor rechtvaardigheid van een aantal van haar leden tegen het antisemitisme rond en in de Tweede Wereldoorlog.
Naast de kerkelijke procedure loopt een civielrechtelijke procedure bij de Rechtbank. Deze procedure is aangehouden in afwachting van een onherroepelijke uitspraak van de kerkelijke rechter. 

Conservatoir beslag op Breepleinkerk
Op 30 december 2020, bijna een jaar gelden, hebben wij conservatoir beslag laten leggen op de Breepleinkerk. Naast de formele procedures hebben wij herhaaldelijk geprobeerd om met partijen en hun advocaten rond de tafel te gaan zitten om tot een werkbare oplossing te komen. Helaas zijn al onze initiatieven afgewezen. 

Blijven volhouden
Ondanks deze tegenslagen geven wij de moed niet op. Wij strijden voor een goede zaak en willen dat de activiteiten van zowel de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) als van de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders doorgang blijven vinden. Beide stichtingen hebben fondsen bijeengebracht voor het uitvoeren van projecten in de Breepleinkerk, het organiseren van zangdiensten en concerten (www.breepleinkerk.nl) en educatieve bijeenkomsten. En uiteraard ook het in stand houden en uitbouwen van de Orgelzolders als ‘het Achterhuis van Rotterdam’.

Wij vragen u ons te blijven steunen in onze strijd om de Breepleinkerk hiervoor te behouden.

Eric Matser
voorzitter stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam 

Zie voor meer informatie de pagina berichten van deze website.

Auteursrecht verhaal over de Orgelzolders veilig gesteld

Rotterdam, 11 september 2021
Het auteursrecht van het verhaal over de Orgelzolders is officieel neergelegd bij Anja Matser, auteur van het boek De Orgelzolders. Onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Zij geeft het gebruiksrecht aan de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) voor rondleidingen en exposities in de Breepleinkerk, ‘zodat het verhaal over de onderduikers op de Orgelzolders door de SOR en haar medewerkers doorverteld, getoond en geciteerd kan worden’ (einde citaat).
Dit betekent dat anderen binnen en buiten de kerk uitsluitend het verhaal kunnen vertellen en rondleidingen verzorgen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anja Matser.

Wie durft dit aan?

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam zoekt gidsen (v/m)

  • Wil je je verdiepen in de geschiedenis van de Joodse gezinnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdoken in de Breepleinkerk in Rotterdam? En in de motieven van hun helpers?
  • Vind jij het van belang dat dit verhaal van de Orgelzolders verteld blijft worden?
  • Ben je van mening dat vervolging en discriminatie nooit meer mogen voorkomen? En dat vooral ook schoolkinderen en andere jonge mensen zich die overtuiging eigen moeten maken?
  • Durf je het aan gids te worden bij de Orgelzolders en jong en oud rond te leiden terwijl je enthousiast het verhaal vertelt en vragen beantwoordt?
  • En vind je het van nul belang dat je daarvoor geen vergoeding krijgt?

Dan hoef je nu nog maar één ding te doen: schrijf een e-mail naar info@orgelzolders.nl
Vermeld daarin:

  • je naam, leeftijd, adres, telefoonnummer
  • studierichting/beroep
  • en we willen ook graag weten of je de Engelse taal beheerst omdat er soms Engelstalige bezoekers komen.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Alvast bedankt voor je durf.

Coördinator Orgelzolders