Laddertje op, laddertje af

Tientallenden belangstellenden hebben gehoor gegeven aan de oproep om op de eerste zaterdag van de maand de Orgelzolders in de Breepleinkerk te bezoeken. Op 4 juni was het zover: de eerste groep ─ onder wie veel Rotterdammers ─ kon luisteren naar het verhaal en vervolgens de plaatsen in en om de kerk bekijken die daar een rol in spelen:

  • De gevel, waarin nog steeds leesbaar te zien is dat de kerk als hospitaal heeft gediend aan het begin van de oorlog. 
  • Het raam waardoor de ouders van de jonge Hadassah konden zien dat hun dochter nog steeds in leven was. 
  • En uiteraard ook een van de zolders zelf via het systeem ‘laddertje op, laddertje af’. Letterlijk iedereen verbaasde zich erover dat in die kleine onaangename ruimte vier mensen meer dan duizend dagen verborgen zijn geweest.
Laddertje op…
Ontdekken wat de gevel van de Breepleinkerk onthult. Tweede van rechts: gastheer Cornelis van der Pligt.
Henk den Haan, nestor van de stichting Orgelzolders, vertelt wat hij als kind meemaakte tijdens
de razzia in november 1944.

Foto’s: Liedia van de Mortel