Voortbestaan Orgelzolders aan zijden draad

Rotterdam, 18 februari 2021
Binnenkort beslist de rechtbank Rotterdam of de verkoop van de Breepleinkerk in het zuidelijke deel van de stad moet worden teruggedraaid. De uitspraak is van levensbelang voor het behoud van de Orgelzolders in die kerk.

De eigenaar van de kerk, de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, heeft het gebouw in zijn geheel verkocht aan de Levend Woord Gemeente. Tegen die verkoop hebben twee stichtingen ─ Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam en Vrienden van de Breepleinkerk ─ plus tientallen gemeenteleden bezwaar gemaakt, omdat er geen voorzieningen zijn getroffen voor het voortbestaan van de Orgelzolders of voor de Vrienden van de Breepleinkerk. Dit ondanks herhaalde toezeggingen dat dit wél zou gebeuren.

Zonder echt overleg
Met de nieuwe eigenaar van de kerk, de Levend Woord Gemeente, heeft er evenmin substantieel overleg plaatsgevonden over het gebruik van de ruimtes en de toegankelijkheid van de zolders. Daarom is het nu onzeker of de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam de rondleidingen kan blijven aanbieden en of de zolders in de toekomst nog wel te bezoeken zijn. Dat zal met name duizenden schoolkinderen treffen, want de Orgelzolders zijn een favoriet doel voor aanschouwelijk onderwijs.

(Overigens zijn de zolders momenteel gesloten in verband met de coronamaatregelen.)

Oplossing voorhanden
Maar een oplossing, die al ruim vier jaar op de plank ligt, kan uitkomst bieden. Stadsherstel heeft zich in 2017 bereid verklaard om de kerk in haar geheel te kopen en het omvangrijke achterstallig onderhoud voor haar rekening te nemen. De genoemde stichtingen hebben een plan opgesteld waarbij aan alle partijen tegemoet wordt gekomen. De Levend Woord Gemeente kan de kerk voor haar diensten blijven huren, en de Vrienden van de Breepleinkerk kunnen hun zangdiensten en concerten voortzetten.

Professioneel museum
Van groot belang is dat de stichting Schuilplaats Orgelzolders in dit plan de restauratie van de onderduikverblijven kan uitvoeren. Daardoor worden de zolders niet alleen beter en veiliger toegankelijk voor bezoekers, maar ze krijgen ook de status van een professioneel opgezet en geëxploiteerd museum met bezoekerscentrum. Diverse fondsen hebben inmiddels toegezegd de noodzakelijke werkzaamheden financieel mogelijk te maken.

Achterhuis van Rotterdam
Burgemeester Aboutaleb heeft de Orgelzolders keer op keer ‘het Achterhuis van Rotterdam’ genoemd, eraan toevoegend dat dit wonderlijke verhaal van moed, vertrouwen en tolerantie aan nieuwe generaties moet worden doorverteld.

Het woord is nu aan de rechtbank.