Stand van zaken

Beste lezers,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de gerechtelijke procedures die onze stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) heeft aangespannen tegen de verkoop van de Breepleinkerk door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) aan de Levend Woord Gemeente. Die procedures doen we samen met de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders en een aantal gemeenteleden.

Beroep afgewezen
Op 15 oktober 2021 hebben wij beroep ingesteld tegen de uitspraak van 17 september 2021  van het Classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland in de provincie Zuid-Holland. Het Classicaal college heeft ons niet-ontvankelijk verklaard omdat wij geen kerkelijke taken zouden uitvoeren. Maar dat doen we wél. Wij spannen ons al jaren in om de Breepleinkerk te behouden. Dat doen we onder meer door het organiseren van ‘Zingen-maakt-blij-diensten’, orgelconcerten en museale activiteiten rond de bijzondere geschiedenis van de orgelzolders. Dat zijn wel degelijk kerkelijke taken en daarom zijn wij in beroep gegaan bij het Generaal (landelijke) College voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Onze opponenten hebben tot 16 december 2021 de tijd om hierop te reageren.

Erfenis
Een kwalitatief gewaarborgde voortzetting van het werk van de SOR zou toch zeker het belang moeten zijn voor de PGRZ. Het bestaan van de Orgelzolders is een erfenis van haar traditie, van de historische inzet voor rechtvaardigheid van een aantal van haar leden tegen het antisemitisme rond en in de Tweede Wereldoorlog.
Naast de kerkelijke procedure loopt een civielrechtelijke procedure bij de Rechtbank. Deze procedure is aangehouden in afwachting van een onherroepelijke uitspraak van de kerkelijke rechter. 

Conservatoir beslag op Breepleinkerk
Op 30 december 2020, bijna een jaar gelden, hebben wij conservatoir beslag laten leggen op de Breepleinkerk. Naast de formele procedures hebben wij herhaaldelijk geprobeerd om met partijen en hun advocaten rond de tafel te gaan zitten om tot een werkbare oplossing te komen. Helaas zijn al onze initiatieven afgewezen. 

Blijven volhouden
Ondanks deze tegenslagen geven wij de moed niet op. Wij strijden voor een goede zaak en willen dat de activiteiten van zowel de Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) als van de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolders doorgang blijven vinden. Beide stichtingen hebben fondsen bijeengebracht voor het uitvoeren van projecten in de Breepleinkerk, het organiseren van zangdiensten en concerten (www.breepleinkerk.nl) en educatieve bijeenkomsten. En uiteraard ook het in stand houden en uitbouwen van de Orgelzolders als ‘het Achterhuis van Rotterdam’.

Wij vragen u ons te blijven steunen in onze strijd om de Breepleinkerk hiervoor te behouden.

Eric Matser
voorzitter stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam